Concediu medical fara stagiu minim de cotizare de 6 luni din 01.07.2018

post-image

Concediu medical fara stagiu minim de cotizare de 6 luni. Cum procedam?
Potrivit prevederilor art.1 alin.(1) din OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele asigurate pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari sociale de sanatate, denumite in continuare asigurati, au dreptul, pe perioada in care au domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei, la concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, daca:

A. realizeaza venituri din desfasurarea unei activitati in baza unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu, act de detasare sau a unui statut special prevazut de lege, precum si alte venituri asimilate salariilor, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte;

B. realizeaza in Romania veniturile prevazute la lit. A, de la angajatori din state care nu intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte;

C. beneficiaza de indemnizatie de somaj, potrivit legii.

Concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate la care au dreptul asiguratii sunt enumerate la art.2 din OUG nr.158/2005, dupa cum urmeaza:
a) concedii medicale si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii;
b) concedii medicale si indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale;
c) concedii medicale si indemnizatii pentru maternitate;
d) concedii medicale si indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav;
e) concedii medicale si indemnizatii de risc maternal.

Dreptul la concediile si indemnizatiile de asigurari sociale este conditionat de plata contributiei asiguratorii pentru munca, destinata suportarii acestor indemnizatii, reglementata prin Codul fiscal (art.3 din OUG nr.158/2005).

O alta conditie pentru a beneficia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate este indeplinirea stagiului minim de asigurare care, potrivit prevederilor art.7 din OUG nr.158/2005, este de 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.

Ca si exceptie, potrivit prevederilor art.9 si art. 31 din OUG nr.158/2005, asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, fara conditii de stagiu de asigurare, in cazul urgentelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor si SIDA. Fara conditie de stagiu de asigurare se acorda si concediul si indemnizatia de risc maternal.

Detalii privind modul de stabilire a stagiului de asigurare gasim la art.6 din Ordinul nr. 15/2018/1311/2017 din 5 ianuarie 2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, publicate in Monitorul Oficial nr.31 din 12 ianuarie 2018, unde aflam ca stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) – d) din OUG nr. 158/2005, este de 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.

Prin urmare, pentru a beneficia de concediu si indemnizatia de asigurari sociale de sanatate, salariatii trebuie sa aiba realizat stagiul minim de asigurare, cunoscut, inainte de modificarile aduse OUG nr.158/2005, ca stagiu de cotizare. In cazul in care in ultimele 6 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical nu au fost realizate venituri, stagiul de asigurare se considera realizat daca prin insumarea perioadelor din ultimele 12 luni anterioare producerii riscului rezulta un numar de zile de stagiu de asigurare cel putin egal cu numarul total de zile lucratoare din ultimele 6 luni anterioare producerii riscului. In situatia in care stagiul de asigurare este mai mic de 6 luni, salariatul nu va putea beneficia de indemnizatia de asigurari sociale de sanatate, cu exceptia concediilor si indemnizatiilor care se acorda fara conditii de stagiu de cotizare, situatii prezentate mai sus.

Ti-a placut acest articol? Distribuie-l: