Contabilitate

Contabilitate si Raportare

 • Intocmirea evidentei contabile, inregistrarea cronologica a documentelor primare;
 • Intocmirea registrului jurnal, jurnalelor de TVA, registrului de evidenta fiscala;
 • Contabilitate financiara si de gestiune;
 • Supervizarea inventarului anual;
 • Intocmirea statelor de plata, declaratiilor aferente;
 • Intocmirea situatiilor financiare conform standardelor internationale;
 • Intocmirea bilantului contabil si a diferitelor situatii financiare;
 • Examinarea conturilor si certificarea corectivitatii lor, revizie contabila;
 • Externalizarea parţială a unor servicii financiar-contabile (imobilizari, salarii, etc.);
 • Intocmirea declaratiilor privind taxele si impozitele, a fiselor fiscale si a altor raportari locale si depunerea acestora;
 • Verificarea lunara a inregistrarilor contabile efectuate de beneficiar.

Servicii de evidență contabilă

 • Intocmirea evidentei contabile, inregistrarea cronologica a documentelor primare;
 • Intocmirea registrului jurnal, jurnalelor de TVA, registrului de evidenta fiscala;
 • Contabilitate financiara si de gestiune;
 • Supervizarea inventarului anual;
 • Intocmirea statelor de plata, declaratiilor aferente;
 • Intocmirea situatiilor financiare conform standardelor internationale;
 • Intocmirea bilantului contabil si a diferitelor situatii financiare;
 • Examinarea conturilor si certificarea corectivitatii lor, revizie contabila;
 • Externalizarea parţială a unor servicii financiar-contabile (imobilizari, salarii, etc.);
 • Intocmirea declaratiilor privind taxele si impozitele, a fiselor fiscale si a altor raportari locale si depunerea acestora;
 • Verificarea lunara a inregistrarilor contabile efectuate de beneficiar.