Evidenta orelor de lucru

post-image

La 7 august 2017 a intrat în vigoare o prevedere de legislația muncii ce le impune angajatorilor să țină evidențe mult mai detaliate pentru timpul de lucru al salariaților.

Angajatorul are obligația de a ține la locul de muncă evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orei de începere și a celei de sfârșit al programului de lucru, și de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidență, ori de câte ori se solicită acest lucru. – Conform codului muncii.

Forma în care se ține evidența pot fi diverse. Important este să reiasă, pentru fiecare zi de lucru, pentru fiecare salariat, ora de început și ora de final ale programului de lucru. Angajatorul e liber să se folosească de una din următoarele variante:
a) condica de prezenta;
b) pontaj manual/automat
c) foaie colectiva de prezenta.

Este salariatul obligat să o semneze? La această întrebare, inspectorul general de stat al Inspecției Muncii, Dantes Nicolae Bratu, a spus că angajatorul e liber să stabilească dacă angajații au sau nu obligația de semna evidențele zilnice de lucru.

Acesta a subliniat că în Cod nu se precizează dacă evidența trebuie să poarte semnăturile salariaților aflați la lucru. “În acest context, rămâne la latitudinea angajatorului să stabilească dacă angajații au obligația de a semna sau nu documentele de evidență a orelor de muncă prestate zilnic”, potrivit acestuia.

Model de condica de prezenta

Ti-a placut acest articol? Distribuie-l: