In Monitorul Oficial nr.1180 din 9 decembrie 2022 a fost publicat Ordinul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale nr.2171 din 25 noiembrie 2022 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de munca.

Contractul individual de munca incheiat intre angajator si salariat trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu elementele prevazute in modelul-cadru.

Descarca model contract individual de munca

 

Speram ca v-a fost util.

 

(mai mult…)

Toți angajatorii din România sunt obligați, începând cu data de 19 iulie 2021, să își informeze noii salariații cu vârsta până în 45 de ani în legătură cu aderarea la un fond de pensii private obligatorii (Pilonul II). Modificarea legislativă vizează în principal conștientizarea salariaților aflați la primul loc de muncă, respectiv cei care au obligația legală de a-și alege fondul de pensii de Pilon II în primele 4 luni de la intrarea în piața muncii. Tinerii care nu își aleg fondul de pensii la care să contribuie sunt repartizați aleatoriu de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) la unul dintre cele 7 fonduri de Pilon II.

Salariații care nu se află la primul loc de muncă nu trebuie să își aleagă fondul de pensii, ei fiind deja integrați în Pilonul II. În prezent, 7,7 milioane de români contribuie deja la un fond de pensii private obligatorii. Cei care nu cunosc la ce fond contribuie pot completa acest formular ASF: https://asfromania.ro/scr/petitiiFP și vor fi contactati în cel mai scurt timp de administratorul fondului de pensii private la care au contul personal.

Mai multe informatii gasiti aici: https://apapr.ro/scrisoarea-de-informare-conform-ordinului-585-2021/

Descarcă aici: Scrisoare angajatori pentru salariați conform Ordinului MMPS 585 / 2021

Speram ca v-a fost util.

 

(mai mult…)

Contractul individual de muncă, este documentul care stă la baza unei relații legale de muncă dintre un salariat și angajatorul său.

Mai jos aveti link pentru descarcarea modelului de contract de munca.
 

Speram ca v-a fost util.

 

(mai mult…)

In MOF nr. 712 din 19 iulie 2021 s-a publicat Ordinul nr. 585 din 2 iulie 2021 privind modificarea si completarea modelului-cadru al contractului individual de munca, prevazut in anexa la Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 64/2003.

Ordinul a intrat in vigoare incepand cu 19 iulie 2021.

Pentru informarea persoanelor care deja erau angajate la intrarea in viagoare a acestui ordin se recomanda intocmirea unui act aditional la contractul individual de munca care sa cuprinda aceste modificari.

Actul aditional trebuie completat in 2 exemplare, semnat de catre angajat si angajator. Din cele 2 exemplare unul va fi inmanat salariatului iar al doilea se va atasa la dosarul salariatului.
 
Actul aditional nu se inregistreaza in REVISAL.
 
Mai jos aveti link pentru descarcarea modelului de act aditional.
 

Speram ca v-a fost util.

(mai mult…)

Guvernul a publicat, miercuri, în Monitorul Oficial Hotărârea de guvern nr. 4/2021, pentru majorarea salariului minim pe economie în acest an.

Prin aceasta hotarare s-a adoptat creșterea salariului minim brut de la suma de 2230 de lei la 2300 de lei. Astfel, valoarea brută a salariului minim va fi majorată cu 70 de lei. Totodată, executivul menține valoarea salariului minim pentru personalul încadrat cu studii superioare la 2 350 de lei lunar.

  • La un salariu minim de 2300 de lei brut, angajatul urmează să primească un salariu net (în mână) de 1386 lei, iar angajatorul să suporte un cost salarial total de 2352 lei (salariul complet), în anul 2021.
  • în firmele care activează în domeniul construcțiilor, salariul minim rămâne la 3000 de lei brut. „În perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2028, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este tot de minimum 3.000 lei lunar, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună” – așa cum prevede Ordonanța de urgență 114/2017, modificată prin OUG 43/2019.

HG majorare salariu minim 2021

Speram sa va fie de folos. 

(mai mult…)

Noua lege abrogă articolele din Codul Fiscal care prevăd că, din veniturile obținute în baza unui contract part-time, contribuția la sănătate și cea de asigurări sociale trebuie reținute la nivelul salariului minim pe economie,  În aceste condiții, se va reveni la forma anterioară, respectiv la impunerea de contribuții la venitul brut efectiv obținut de angajat și nu la un venit superior.

Pentru a descarca Legea 263/2019 -click aici

Speram sa va fie de folos. 

(mai mult…)

Guvernul a adoptat creșterea salariului minim brut de la suma de 2080 de lei la 2230 de lei, începând cu data de 1 ianuarie 2020. Astfel, valoarea brută a salariului minim va fi majorată cu 150 de lei. Totodată, executivul menține valoarea salariului minim pentru personalul încadrat cu studii superioare la 2 350 de lei lunar.

Pentru a ajunge la această creștere cu 7,2%, Guvernul a avut în vedere o formulă de calcul bazată pe rata inflației și creșterea reală a productivității muncii pe persoană, dar și factori de corecție în funcție de dinamica creșterii economice. Conform autorităților, peste 1,3 milioane de salariați vor beneficia de această majorare, adică aproape un sfert dintre salariații activi în România.

Proiect HG majorare salariu minim 2020

Speram sa va fie de folos. 

(mai mult…)

Camera Deputaților a adoptat, miercuri, ca for decizional, o lege care, de la 1 ianuarie 2020, abrogă art. 146, alin (5 indice 1) din Codul fiscal:

„Contribuția de asigurări sociale (CAS) datorată de către persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial (…) nu poate fi mai mică decât nivelul contribuției de asigurări sociale calculate prin aplicarea cotelor stabilite (…) asupra salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ”.

De asemenea, noua lege prevede că se va abroga art. 168, alin (5 indice 1), care aplică același principiu de taxare și în cazul contribuției sociale de sănătate (CASS).

Pentru a intra în vigoare, legea are nevoie să fie promulgată de președinte și publicată în Monitorul oficial.

Speram sa va fie de folos. 

(mai mult…)

Un contract individual de munca este nul daca nu este insotit de un certificat medical (fisa de aptitudine) !

Angajatorii care ignoră aceste obligații riscă amenzi de până la 3.000 de lei.

Iata ce prevede Codul Muncii in legatura cu persoanele nou angajate in firma dumneavoastra:

ART. 27
(1) O persoana poate fi angajata in munca numai in baza unui certificat medical, care constata faptul ca cel in cauza este apt pentru prestarea acelei munci.
(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage nulitatea contractului individual de munca.
(4) Competenta si procedura de eliberare a certificatului medical, precum si sanctiunile aplicabile angajatorului in cazul angajarii sau schimbarii locului ori felului muncii fara certificat medical sunt stabilite prin legi speciale.
(5) Solicitarea, la angajare, a testelor de graviditate este interzisa.
(6) La angajarea in domeniile sanatate, alimentatie publica, educatie si in alte domenii stabilite prin acte normative (precizarea noastra: Hotararea de Guvern nr.1169 care modifica si completeaza Hotararea de Guvern nr.355) se pot solicita si teste medicale specifice.

ART. 28
Certificatul medical este obligatoriu si in urmatoarele situatii:
a) la reinceperea activitatii dupa o intrerupere mai mare de 6 luni, pentru locurile de munca avand expunere la factori nocivi profesionali, si de un an, in celelalte situatii;
b) in cazul detasarii sau trecerii in alt loc de munca ori in alta activitate, daca se schimba conditiile de munca;
c) la inceperea misiunii, in cazul salariatilor incadrati cu contract de munca temporara;
d) in cazul ucenicilor, practicantilor, elevilor si studentilor, in situatia in care urmeaza sa fie instruiti pe meserii si profesii, precum si in situatia schimbarii meseriei pe parcursul instruirii;
e) periodic, in cazul celor care lucreaza in conditii de expunere la factori nocivi profesionali, potrivit reglementarilor Ministerului Sanatatii si Familiei;
f) periodic, in cazul celor care desfasoara activitati cu risc de transmitere a unor boli si care lucreaza in sectorul alimentar, zootehnic, la instalatiile de aprovizionare cu apa potabila, in colectivitati de copii, in unitati sanitare, potrivit reglementarilor Ministerului Sanatatii si Familiei;
g) periodic, in cazul celor care lucreaza in unitati fara factori de risc, prin examene medicale diferentiate in functie de varsta, sex si stare de sanatate, potrivit reglementarilor din contractele colective de munca.

Speram sa va fie de folos. 

(mai mult…)

Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca a transmis un comunicat prin care aminteste angajatorilor care sunt obligatiile de indeplinit, atragand totodata atentia cu privire la amenzile pentru nerespectarea acestor indatoriri si care ajung pana la 5.000 lei. 

(mai mult…)