Salarizare și Personal

Salarizare si personal

  • Intocmirea statelor de plata, declaratiilor aferente;
  • Intocmirea contractelor individuale si colective de munca;
  • Intocmirea declaratiilor pentru casa de pensii, casa de sanatate, somaj, fonduri speciale, Ministerul de Finante;
  • Intocmirea si depunerea fiselor fiscale;
  • Intocmirea si depunerea Registrului electronic de evidenta a salariatilor;
  • Intocmirea si inregistrarea la ITM a actelor aditionale la contractele de munca;
  • Rezilierea contractelor de munca.