Actele necesare pentru dosarul fiecarui angajat

post-image

Actele necesare pentru dosarul fiecarui angajat:

 1. Contract individual de munca;
 2. Acte aditionale de modificare a contractului de munca (unde este cazul);
 3. Acte de studii pentru functia pe care este angajat (copie);
 4. Act de identitate angajat (copie);
 5. Fisa de aptitudini (eliberata de medicina muncii – trebuie sa aiba data anterioara contractului de munca) – se reinnoieste anual sau mai des in functie de specificul activitatii desfasurate;
 6. Decizii de detasare, delegare (unde este cazul);
 7. Fisa postului (in care sunt stabilite toate atributiile angajatului pentru functia ocupata);
 8. Fise de protectia muncii (acestea trebuiesc completate de persoane autorizate sa faca protectia muncii) – se completeaza cu o periodicitate specifica fiecarei functii ocupate de angajat;
 9. In cazul in care au persoane in intretinere – copii dupa actele de identitate ale acestora (certificate nastere, carte identitate).

La nivel de societate trebuie sa existe

 1. Regulament intern (care trebuie adus la cunostinta angajatilor).
 2. Contract colectiv de munca (in cazul angajatorilor care au mai mult de 21 de salariati)
 3. Dosare de securitate si protectia muncii (pentru fiecare angajat)

 

Anual in decembrie se face programarea concediilor pentru anul urmator. Angajatii trebuie sa semneze pe aceasta programare.

Daca se mai angajeaza personal si acestora li se face programarea concediilor pe masura angajarii.

Anual personalului i se face o evaluare in baza unui formular.

In functie de specificul fiecarei societati, dosarele angajatilor e posibil sa mai trebuiasca sa contina si alte acte in afara celor mentionate anterior.

De asemenea in fiecare luna trebuie sa aveti pontajul intocmit precum si dovada faptului ca au fost achitate drepturile salariale (prin semnarea statului de plata de catre salariati).


Marian Chicus – expert contabil

Ti-a placut acest articol? Distribuie-l: