In Monitorul Oficial nr.1180 din 9 decembrie 2022 a fost publicat Ordinul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale nr.2171 din 25 noiembrie 2022 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de munca.

Contractul individual de munca incheiat intre angajator si salariat trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu elementele prevazute in modelul-cadru.

Descarca model contract individual de munca

 

Speram ca v-a fost util.

 

(mai mult…)

Camera Deputaților a adoptat, miercuri, ca for decizional, o lege care, de la 1 ianuarie 2020, abrogă art. 146, alin (5 indice 1) din Codul fiscal:

„Contribuția de asigurări sociale (CAS) datorată de către persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial (…) nu poate fi mai mică decât nivelul contribuției de asigurări sociale calculate prin aplicarea cotelor stabilite (…) asupra salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ”.

De asemenea, noua lege prevede că se va abroga art. 168, alin (5 indice 1), care aplică același principiu de taxare și în cazul contribuției sociale de sănătate (CASS).

Pentru a intra în vigoare, legea are nevoie să fie promulgată de președinte și publicată în Monitorul oficial.

Speram sa va fie de folos. 

(mai mult…)

Un contract individual de munca este nul daca nu este insotit de un certificat medical (fisa de aptitudine) !

Angajatorii care ignoră aceste obligații riscă amenzi de până la 3.000 de lei.

Iata ce prevede Codul Muncii in legatura cu persoanele nou angajate in firma dumneavoastra:

ART. 27
(1) O persoana poate fi angajata in munca numai in baza unui certificat medical, care constata faptul ca cel in cauza este apt pentru prestarea acelei munci.
(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage nulitatea contractului individual de munca.
(4) Competenta si procedura de eliberare a certificatului medical, precum si sanctiunile aplicabile angajatorului in cazul angajarii sau schimbarii locului ori felului muncii fara certificat medical sunt stabilite prin legi speciale.
(5) Solicitarea, la angajare, a testelor de graviditate este interzisa.
(6) La angajarea in domeniile sanatate, alimentatie publica, educatie si in alte domenii stabilite prin acte normative (precizarea noastra: Hotararea de Guvern nr.1169 care modifica si completeaza Hotararea de Guvern nr.355) se pot solicita si teste medicale specifice.

ART. 28
Certificatul medical este obligatoriu si in urmatoarele situatii:
a) la reinceperea activitatii dupa o intrerupere mai mare de 6 luni, pentru locurile de munca avand expunere la factori nocivi profesionali, si de un an, in celelalte situatii;
b) in cazul detasarii sau trecerii in alt loc de munca ori in alta activitate, daca se schimba conditiile de munca;
c) la inceperea misiunii, in cazul salariatilor incadrati cu contract de munca temporara;
d) in cazul ucenicilor, practicantilor, elevilor si studentilor, in situatia in care urmeaza sa fie instruiti pe meserii si profesii, precum si in situatia schimbarii meseriei pe parcursul instruirii;
e) periodic, in cazul celor care lucreaza in conditii de expunere la factori nocivi profesionali, potrivit reglementarilor Ministerului Sanatatii si Familiei;
f) periodic, in cazul celor care desfasoara activitati cu risc de transmitere a unor boli si care lucreaza in sectorul alimentar, zootehnic, la instalatiile de aprovizionare cu apa potabila, in colectivitati de copii, in unitati sanitare, potrivit reglementarilor Ministerului Sanatatii si Familiei;
g) periodic, in cazul celor care lucreaza in unitati fara factori de risc, prin examene medicale diferentiate in functie de varsta, sex si stare de sanatate, potrivit reglementarilor din contractele colective de munca.

Speram sa va fie de folos. 

(mai mult…)