H.G. nr. 773/2019 care stabileste noi norme de compensare a datoriilor intre persoane juridice, va  intra in vigoare la 60 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial nr. 881 din 1 noiembrie 2019. 

Noile norme actualizează cadrul normativ al activității de compensare pentru a corespunde dezvoltărilor intervenite în plan economic și al tehnologiei. În primul rând, ele mută operațiunile de compensare în online și scot din discuție chestiuni precum ședințele de compensare, inspectorul de compensare și numeroase documente.

Incepand cu data de 31/12/2019:

– Toate operatiunile de compensare se realizeaza pe baza informatiilor transmise prin INTERNET la adresa WEB dedicata: http://gama.cppi.ro;

– Adresa web dedicata, http://gama.cppi.ro va fi publicata pe website-ul CPPI, https://cppibusteni.weebly.com/compensare.html , si pe actualul website de compensare, http://gama.imi.ro , prin decizia directorului general al CPPI;

– Nu se mai utilizeaza ordinele de compensare tiparite de Imprimeria Nationala. Fiecare persoana juridica descarca Ordinul de compensare din SIC caruia i s-a atribuit o serie si un numar unic;

– Semnarea ordinelor de compensare se poate face si online folosind semnatura electronica calificata;

– Facturile se incarca individual sau fisiere de facturi, existand posibilitatea de a descarca modelul de fisier;

– Cand o persoana juridica incarca facturile in SIC, partenerul trebuie doar sa valideze aceste facturi pentru a putea fi cuprinse intr-o compensare;

 SIC pastreaza in format electronic documentele de identificare, pe cele de reprezentare precum si ordinele de compensare emise si validate electronic sau olograf si borderourile aferente;

– Un utilizator poate sa declare mai multe reprezentari pentru care incarca in SIC: certificatul de inregistrare, imputernicirea, copia BI/CI a persoanei imputernicite, validate cu semnatura electronica (incorporata sau atasata);

– SIC identifica circuitele de compensare posibile pe baza informatiilor transmise de persoanele juridice la adresa WEB dedicata prin intermediul contului de utilizator oferind astfel solutii noi de stingere a datoriilor reciproce prin compensare, solutii pe care agentul economic le poate imbratisa validandu-le in meniu;

– Nu se mai declara plaja de numere pentru facturi;

– Intreaga operatiune de compensare se poate realiza online.
 
– Operatiunile de compensare incepute inainte de data intrarii in vigoare a HG 773/2019 se vor realiza conform procedurii prevazute in H.G. nr. 685/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, in vederea diminuarii blocajului financiar si a pierderilor din economie, si a Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi inregistrate in Registrul electronic de evidenta a operatiunilor de compensare gestionat de Centrul de Pregatire pentru Personalul din Industrie Busteni – Sucursala Bucuresti si constituie documente justificative de inregistrare in contabilitate a stingerii creantelor si a datoriilor care au facut obiectul compensarii si se ataseaza ca atare la nota contabila.

Speram sa va fie de folos. 

(mai mult…)