Cine depune declarația unică?

Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate, care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.
Declarația se completează și se depune și de către persoanele fizice care nu realizează venituri și care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate. 
Informații complete privind persoanele fizice care au obligația depunerii declarației unice, precum și instrucțiuni privind completarea acesteia se regăsesc în Anexa nr. 2 a Ordinului președintelui ANAF nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de
gestionare a formularului „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice“.

Instrucțiunile sunt disponibile pe site -ul www.anaf.ro, secțiunea
„Formulare fiscale ordonate după număr“.

Care este termenul de depunere?

Declarația se depune până la data de 25 mai 2020, inclusiv, de către persoanele fizice care au obligaţia: – declarării impozitului pe veniturile realizate din România sau/şi din străinătate în anul 2019; – declarării impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din România în anul 2020; – declarării venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuţii sociale pentru anul 2020 şi, după caz, a declarării contribuţiilor sociale datorate în anul fiscal 2019.

Declaraţia se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal şi a celor care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală şi care nu au avut, până la acea dată, obligaţia depunerii declaraţiei unice.

Cum se depune declarația?

Declaraţia se depune, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:
– prin intermediul serviciului “Spaţiul privat virtual”, disponibil pe site-ul www.anaf.ro, pe baza credențialelor;
– prin intermediul serviciului “Depunere declarații”, disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro pe baza certificatului digital calificat.
Contribuabilii care nu dețin un calculator personal sau nu dispun de o conexiune la Internet, pot utiliza calculatoarele destinate auto-servirii din cadrul unităților fiscale, cu ajutorul cărora pot efectua următoarele operațiuni:
– înregistrarea în cadrul serviciului Spațiul Privat Virtual;
– completarea Declarației Unice;
– depunerea Declarației Unice.

Lista sediilor unităților fiscale în care sunt puse la dispoziția contribuabililor calculatoare destinate auto-servirii se regăsește pe site-ul www.anaf.ro, secțiunea Servicii oferite de ANAF.
De asemenea, contribuabilii pot solicita sprijin și funcționarilor din cadrul organelor fiscale locale, în cadrul cărora există personal special instruit pentru a acorda îndrumare și asistență pentru depunerea Declarației unice.

Mai jos puteti descarca modelul de declaratie. Este completata si rubrica pentru plata CASS, acesta fiind si cel mai des caz pentru persoanele fizice care obtin venituri din dividende pe parcursul anului 2020 mai mari decat 12 salarii minime pe economie.

Speram sa va fie de folos. 

(mai mult…)

Cine depune declarația unică?

Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate, care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.
Declarația se completează și se depune și de către persoanele fizice care nu realizează venituri și care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate. 
Informații complete privind persoanele fizice care au obligația depunerii declarației unice, precum și instrucțiuni privind completarea acesteia se regăsesc în Anexa nr. 2 a Ordinului președintelui ANAF nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de
gestionare a formularului „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice“.

Instrucțiunile sunt disponibile pe site -ul www.anaf.ro, secțiunea
„Formulare fiscale ordonate după număr“.

Care este termenul de depunere?

Declarația se depune până la data de 31 iulie 2019, inclusiv, de către persoanele fizice care au obligaţia:
– declarării impozitului pe veniturile realizate din România sau/şi din străinătate în anul 2018;
– declarării impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din România în anul 2019;
– declarării venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuţii sociale pentru anul 2019 şi, după caz, a declarării contribuţiilor sociale datorate în anul fiscal 2018.
Declaraţia se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal şi a celor care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală şi care nu au avut, până la acea dată, obligaţia
depunerii declaraţiei unice.

Cum se depune declarația?

Declaraţia se depune, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:
– prin intermediul serviciului “Spaţiul privat virtual”, disponibil pe site-ul www.anaf.ro, pe baza credențialelor;
– prin intermediul serviciului “Depunere declarații”, disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro pe baza certificatului digital calificat.
Contribuabilii care nu dețin un calculator personal sau nu dispun de o conexiune la Internet, pot utiliza calculatoarele destinate auto-servirii din cadrul unităților fiscale, cu ajutorul cărora pot efectua următoarele operațiuni:
– înregistrarea în cadrul serviciului Spațiul Privat Virtual;
– completarea Declarației Unice;
– depunerea Declarației Unice.

Lista sediilor unităților fiscale în care sunt puse la dispoziția contribuabililor calculatoare destinate auto-servirii se regăsește pe site-ul www.anaf.ro, secțiunea Servicii oferite de ANAF.
De asemenea, contribuabilii pot solicita sprijin și funcționarilor din cadrul organelor fiscale locale, în cadrul cărora există personal special instruit pentru a acorda îndrumare și asistență pentru depunerea Declarației unice.

Mai jos puteti descarca modelul de declaratie. Este completata si rubrica pentru plata CASS, acesta fiind si cel mai des caz pentru persoanele fizice care obtin venituri din dividende pe parcursul anului 2019 mai mari decat 12 salarii minime pe economie.

Speram sa va fie de folos. 

(mai mult…)